Om je beter van dienst te zijn maakt deze site gebruik van cookies.

Sluit deze melding

Privacyverklaring NewStory

1.                Algemeen

We beschermen je gegevens en respecteren jouw rechten.

Deze privacyverklaring gaat uit van Etn. Fr. Colruyt nv met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 400.378.485. RPR Brussel (Hierna " NewStory” of "wij" genoemd),

Deze privacyverklaring informeert je over hoe NewStory uw persoonsgegevens verzamelt in het kader van de aanmeldingen van artikelen op haar tweedhandswebsite in je hoedanigheid van verkoper en de reservatie van artikelen op deze website in je hoedanigheid van koper (hierna genoemd “Dienst”).

Persoonsgegevens zijn heel belangrijk voor ons. Wij maken er dan ook een punt van om deze zo goed mogelijk te beschermen. Bij het gebruik van jouw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet.

 Om de Dienst aan te kunnen bieden en om ze te verbeteren indien nodig, is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken zoals je naam, jouw e-mailadres. Wij verzamelen deze gegevens via je registratie op onze website en via het aanmelden van artikelen die je wil verkopen of via de reservatie van artikelen waarvoor je interesse hebt om ze te kopen. Op deze manier ontvangen wij je persoonsgegevens en registeren wij deze in onze klantendatabank.

 

2.                Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die je ons zelf meedeelt, gegevens over bezoeken aan de website enzovoort.

 

Gegevens die je aan ons geeft

Een deel van de persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld. Bijvoorbeeld wanneer je je online hebt geregistreerd. Zo geef je ons onder andere je naam, adres, taalvoorkeur en contactgegevens door.

Ook de gegevens die we van jou ontvangen wanneer je inschrijft op of enquête zijn gegevens die je ons zelf bezorgt.

Gegevens rond aanmeldingen en reservaties

Telkens je je inlogt op onze tweedehandswebsite weten we dat je online nieuwe producten hebt aangemeld of dat je bepaalde producten gereserveerd hebt.

Wij houden deze informatie bij zo kunnen wij je in de toekomst informeren over aanbiedingen die je interesseren.

Via de website

We houden technische gegevens bij over elk individu dat onze website bezoekt. Voorbeelden hiervan zijn het IP-adres, de browser, gegevens over het toestel en de externe website of app die naar ons heeft doorverwezen.

Daarnaast houden we bij hoe elke bezoeker de website gebruikt. Zo weten we wanneer mensen onze website bezoeken, hoe een webpagina wordt bekeken, waar er precies wordt geklikt, waar men de website opnieuw verlaat, enzovoort. Deze analyses laten ons toe om het gebruiksgemak van onze website of app te verbeteren.

Cookies laten ons toe deze kennis op te bouwen over verschillende bezoeken aan onze website heen.

Een cookie is een stukje informatie dat jouw browser voor ons opslaat en ons op een later moment – bijvoorbeeld bij een volgend bezoek – opnieuw doorstuurt. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, kan je terugvinden in ons cookiebeleid:

https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/h/legal/cookies.

   

3.                Waarom en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw gegevens nodig om jou onze diensten te kunnen aanbieden:  het aanmaken en activeren van je log in, je informeren over de geplande afspraken , enz. We hanteren daarbij strenge interne (communicatie)regels en gebruiken jouw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

Aanbieden van de diensten

De gegevens die we je vragen bij het aanmaken van je login, hebben we nodig om onze overeenkomsten met jou te kunnen naleven. Zo kunnen we onder andere producten voor jou reserveren. Als je hierover meer wil weten, bekijk dan even de algemene voorwaarden NewStory.

Daarnaast is je profielinformatie voor ons ook belangrijk om misbruik en fraude te voorkomen of te detecteren.

En tot slot zijn we ook wettelijk verplicht om een deel van deze gegevens bij te houden voor onder meer of een eventueel geschil.

Communicatie versturen naar jou

Je gegevens gebruiken we onder andere ook om je nieuwsbrieven te sturen of om je op de hoogte te brengen van een tijdelijke sluiting of opening van een winkel. Kortom elke keer wij jou iets willen laten weten, gebruiken we je profielgegevens (dit zijn de gegevens die je ons zelf hebt gegeven, je aankoopgegevens en de gegevens die we op basis daarvan verder genereren).

 

4.                Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

NewStory zal jouw gegevens nooit verkopen. Om de dienstverlening te kunnen uitoefenen (bv. leveringen), kunnen we beroep doen op andere partijen. Die respecteren altijd de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

NewStory kan beroep doen op andere partijen die daarvoor ook toegang nodig hebben tot (een gedeelte van) jouw gegevens. Bijvoorbeeld om de persoonsgegevens veilig te bewaren, enzovoort. Al deze partijen moeten zich houden aan deze Privacyverklaring en zullen jouw persoonsgegevens nooit voor iets anders kunnen gebruiken dan hierin beschreven.

Ook onder andere advocatenkantoren, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen of banken zullen toegang krijgen tot een gedeelte van jouw persoonsgegevens wanneer dat voor hen nodig is om ons bij te staan bij het behandelen van een dossier, het uitvoeren van projecten, enzovoort.

In sommige gevallen hebben bepaalde (overheids)instanties het recht om een gedeelte van jouw persoonsgegevens in te kijken of op te vragen. In zo’n gevallen zullen wij uiteraard meewerken.

Hoe dan ook zal NewStory jouw gegevens nooit verkopen.

 

5.                Waar bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden in Ierland bewaard.

 

6.                Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij verwijderen je persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de dienstverlening.

Soms zijn we echter wettelijk verplicht om gegevens langer bij te houden. In dat geval zullen we ons ook aan die langere bewaartermijn houden.

 

7.                Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw gegevens optimaal te beschermen. Toch kunnen we nooit een volledige garantie bieden.

Zelf bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers.

Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging.
Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

 

8.                Wat zijn jouw rechten als Gebruiker?

We houden altijd rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren, ons vragen je gegevens niet te gebruiken voor direct marketing, om te laten verwijderen, enzovoort.

NewStory hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die je hebt volgens de wet. Daarom zetten we ze hieronder allemaal op een rijtje. Je kan ons contacteren via de contactgegevens die je onderaan deze Privacyverklaring terugvindt om deze rechten uit te oefenen. Hierbij zijn we verplicht om je identiteit te controleren en  een gehand tekende kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart te vragen.

Je kan een overzicht vragen van de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan foutieve gegevens laten verbeteren en gegevens die niet langer relevant zijn ook laten verwijderen.

Je kan je gegevens laten doorsturen naar een andere partij.

Je kan ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van jouw persoonsgegevens.

Klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens?

Heb je klachten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO) op privacy@colruytgroup.com of +32(0)2 363 54 00.
Wanneer hij je onvoldoende kan helpen, kan je ook steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en daar een klacht indienen.

 

9.                Hoe kan je ons contacteren?

Heb je klachten rond de behandeling van jouw persoonsgegevens? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens? Contacteer dan onze functionaris voor bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer – DPO). Dit kan op 3 manieren:

-        Schrijf hem een brief op het adres Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

-        Schrijf hem een e-mail via: privacy@colruytgroup.com

-        Bel ons op +32(0)2 363 52 20

 

10.             Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Blijf op de hoogte van wijzigingen en lees deze Privacyverklaring regelmatig na.

Onze dienstverlening groeit en evolueert voortdurend om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden. Daarom zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hoewel we ons best doen om je op wijzigingen attent maken, raden we toch aan om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken. Het is immers je eigen verantwoordelijkheid om aanpassingen op te volgen.

De Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.